SÖU:s höstmöte 1975, paneldebatt

Platsbeskrivning
Övermark UF
Kontextuppgifter
Håkan Nordman, ?, Paul Backman, Gustav Lind, Eivor Back-Eklund, Markku Tikkala, Hans Ingvesgård, Jan-Erik Frostdahl
Se årsbok 1975
Läs mera...
Tid
16.11.1975
Media id/signum
SOU N2359