Talangjakt 1974

Kontextuppgifter
Olav Storgård, Per Vilander, talangerna fr.v. Yvonne Dahlbo, Margareta Smeds, Kim Lindberg, Johan Lindqvist, Stina Holst, Carl Armfelt, Tom Smeds, Marianne Sjöblom.
Läs mera...
Tid
1974
Media id/signum
SOU N2324