Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe

Platsbeskrivning
Korsnäs
Kontextuppgifter
fr v. Henry Backlund, Bo-Stefan Granqvist, Johnny Forsman, Eva Juthström (nu Eva Hellström) och Birgitta Granqvist (nu Birgitta Blomqvist) Läs mera...
Ämnesord
frågesport, ungdomar
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2301