Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe

Platsbeskrivning
Korsnäs
Kontextuppgifter
Hans Ingvesgård? t.v. Molpe UF fr v. Birgitta Granqvist(nu Birgitta Blomqvist), Johnny Forsman, Bo-Stefan Granqvist, Henry Backlund, Eva Juthström (nu Eva Hellström). Läs mera...
Ämnesord
ungdomar
Tid
1970 - 1979
Media id/signum
SOU N2299