Ringfrågan 1975 vinnande laget från Molpe

Platsbeskrivning
Korsnäs
Kontextuppgifter
Molpe UF fr v. Birgitta Granqvist (nu Birgitta Blomqvist), Johnny Forsman skymd, Bo-Stefan Granqvist, Henry Backlund, Eva Juthström (nu Eva Hellström). Hans Ingvesgård t.h. Läs mera...
Ämnesord
ungdomar
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2296