Ungdomar röker

Kontextuppgifter
Lärare och elever diskuterar vid Finns folkhögskola. Urban Fellman, Carola Wasén, Kenneth Carlberg, Ann-Sofie Lindblad, Berit Evers, Kiki Sandell, Putte Karlsson, Kim Törnroth, Gun-Maj Mattsson, Maj-Len Lassila, Ragni Eklund, Gun Lindh. Läs mera...
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2294