Orkesterforum

Platsbeskrivning
Umeå, Sverige
Kontextuppgifter
Knut Karlsson ordförande i Svenska musikerförbundets avdelning i Umeå och styrelsemedlem Folke Granfors Läs mera...
Tid
1975
Media id/signum
SOU N2285