barn på bakgata

Platsbeskrivning
Kristinestad, Kattpiskargränden-Västra långgatan
Kontextuppgifter
Key's pojkar
Läs mera...
Tid
1972
Media id/signum
SOU N2226