man och barn bär båt

Platsbeskrivning
Kristinestad, Söderstan badhusparken
Kontextuppgifter
Mikael Kamlin, Dr. Ossian Svenson, Sjöholm?, Stina Sandnäs, Erik Svensson, Reidar Svensson
Läs mera...
Tid
1972
Media id/signum
SOU N2225