Pidrospel på 1960-talet

Platsbeskrivning
Iskmo-Jungsund
Kontextuppgifter
Tid
1969
Media id/signum
SOU N2186