Avtackning vid SÖU:s vårmöte 1978

Platsbeskrivning
Wasa UF Skatila
Kontextuppgifter
Harald Bäck "Haija", Leif Rex, Alf Snellman ÖP:s mångåriga ledarskribbent, ÖP 10 år, Leif Lundström, Sture Erickson
Se årsbok 1978
Läs mera...
Tid
12.4.1978
Media id/signum
SOU N2154