SÖU:s höstmöte 1978

Platsbeskrivning
Kronoby
Kontextuppgifter
SÖU:s styrelse
främre raden Ordförande Leif Rex, Ulrika Ahlbäck, Regina Udell, Siv Gripström,
bakre raden John Hammarberg, Carl-Johan Finne, Leif Bärg, Lars-Erik Backman, Krister Vikstrand Läs mera...
Tid
1978
Media id/signum
SOU N2145