möte

Kontextuppgifter
John Hammarberg tv, Folke Sten från Korsbäck UF fram i mitten, Alf Hoxell fr Härkmeri, Lasse Ekström från Korsnäs bak
Tid
1970 - 1979
Media id/signum
SOU N2139