Amerikaresa

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Kontextuppgifter
Reseledarna Marice Forth-Helsing, Elmer Helsing, Sylvia Ribacka (Inger Eks mor), Inger Ek (anställd på SÖU) och Rolf Ek
Se årsbok 1976
Läs mera...
Tid
28.3.1976
Media id/signum
SOU N1897