Amerikaresa

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Kontextuppgifter
Reseledarna Elmer Helsing, Marice Forth-Helsing, Sylvia Ribacka (Inger Eks mor), Rolf Ek och Inger Ek (anställd på SÖU)
Se årsbok 1976
Läs mera...
Tid
28.3.1976
Media id/signum
SOU N1896