Talangjakts final 1968

Platsbeskrivning
Nykarelby
Kontextuppgifter
Anders G Lindqvist t.v., Lena Boström från Åbo segrare i reportageklassen, P. H. Nyman. Se årsbok 1968. Läs mera...
Tid
22.5.1968
Media id/signum
SOU N1867