”Sjöslag på Strömsö”

Platsbeskrivning
Strömsö, Vasa
Kontextuppgifter
Tid
19.8.1968
Media id/signum
SOU N1823