Amerikaresa?

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Kontextuppgifter
Elmer Örndahl
Tid
1970 - 1979
Media id/signum
SOU N1672