Amerikaresa?

Platsbeskrivning
Vasa flygfält
Tid
1965 - 1969
Media id/signum
SOU N1555