Amerikaresa? två män framför kyrka

Tid
1970
Media id/signum
SOU N1442