Amerikaresa

Kontextuppgifter
Ämnesord
flygplan
Tid
1968
Media id/signum
SOU N1428