grupp vid ruin

Platsbeskrivning
Korsholms ruiner i Gamla Vasa
Kontextuppgifter
Troligtvis teaterverksamhet, mitten av 1960-talet
Tid
1960 - 1969
Media id/signum
SOU N1419