”Sjöslag på Strömsö” grupp

Platsbeskrivning
Strömsö
Kontextuppgifter
Tid
19.8.1968
Media id/signum
SOU N1413