Pidro VM (femte ringen) 1983

Platsbeskrivning
Carpella, Karperö
Kontextuppgifter
Tid
8.9.1983
Media id/signum
SOU N1319