Man vid skrivbord

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
John Ahläng från Pörtom
Tid
1987
Media id/signum
SOU N854