Förtroendemannaseminarium 1987

Kontextuppgifter
?, andra f.v. heter Lervik idag, stående Anne-Bell Nedergård från Sundom uf,
sittande till höger Harry Lervik Solf uf
Tid
7.2.1987
Media id/signum
SOU N830