Sandsund områdesförening, fasad

Platsbeskrivning
Sandsund
Kontextuppgifter
Unkas i Sandsund
Ämnesord
föreningshus
Tid
1980
Media id/signum
SOU N700