SÖU:s personal

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Tid
16.1.1991
Media id/signum
SOU N621