Möte/ringträff i fjärde ringen

Platsbeskrivning
Vörå
Kontextuppgifter
Henry Alm, Kerstin Broo (Kerstin Antus), Thoman Kattil, Jan-Ingemar Eriksson, Mats Vornanen
Tid
19.9.1991
Media id/signum
SOU N612