Möte/ringträff i fjärde ringen

Platsbeskrivning
Vörå
Kontextuppgifter
Mats Vornanen, Bertel Kullas, Maria Järnström, Susanne Salmela, Monika Forsberg
Tid
19.9.1991
Media id/signum
SOU N611