Möte/ringträff i sjunde ringen

Platsbeskrivning
Töjby UF
Kontextuppgifter
Jan-Erik Nyberg, Dennis Pellfolk (Yttermark UF), Börje Vikstrand (Töjby UF)
Tid
17.9.1991
Media id/signum
SOU N608