Möte/ringträff i sjunde ringen

Platsbeskrivning
Töjby UF
Kontextuppgifter
Peter Bjurs, ungdomssekreteraren i Närpes Johanna Tiililä och Carina Järvinen.
Tid
17.9.1991
Media id/signum
SOU N607