SÖU:s personal

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Peter Bjurs
Tid
8.9.1991
Media id/signum
SOU N602