Möte/ringträff i sjätte ringen

Platsbeskrivning
ungdomskällaren i Taklax UF
Kontextuppgifter
Bl.a. Helena Hemming-Väglund
Tid
9.9.1991
Media id/signum
SOU N600