SÖU:s personal Vasa Stads Ungdomsarbetare/fritidsverk Chans till dans

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Christina Knookala
Tid
23.5.1991
Media id/signum
SOU N599