Planering av Chans till dans

Platsbeskrivning
Martina Bar
Kontextuppgifter
Tommy Östersund och Helena Hemming-Väglund planerar Chans till dans hösten 1991
Tid
23.5.1991
Media id/signum
SOU N597