Pensions fest för Sven-Erik Glader

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Per Vilén, Bo-Göran Grev
Tid
27.3.1991
Media id/signum
SOU N596