Pensions fest för Sven-Erik Glader

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Sven-Erik Glader m fl
Tid
23.11.1991
Media id/signum
SOU N590