Pensions fest för Sven-Erik Glader

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Susan Klemets (Susan Nedermo), Sven-Erik Glader, Peter Bjurs
Tid
23.11.1991
Media id/signum
SOU N584