Innebandyfinal 1991

Platsbeskrivning
Pixne, Malax
Kontextuppgifter
Kvevlax UF Övre raden Mårten Ström, ? , ? , Peter Snickars, Jan Lindholm, ?
Nedre raden Patrik Nylund, Jan Svanlund, ?
Tid
15.12.1991
Media id/signum
SOU N565