SÖU:s julglögg 1991

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Tid
13.12.1991
Media id/signum
SOU N552