SÖU:s höstmöte 1991 i Kimo

Platsbeskrivning
Kimo
Kontextuppgifter
avgående förbundsordförande Kjell Antus, nya ordförande Anna-Lena Groos, Helena Hemming-Väglund, Susan Klemets (Susan Nedermo)
Tid
23.11.1991
Media id/signum
SOU N547