Föreningsteknik i sjunde ringen

Platsbeskrivning
Rangsby skola
Kontextuppgifter
Stig Söderback, Guldine Söderblom (f.Guldine Dahlström), Anna-Lena Antfolk (f.Anna-Lena Silversten), Lilian Söderback (f. Lilian Nygårds), Helena Lilla (f.Helena Sjöblom), Marianne Söderlind (f. Marianne Björk). Andra bordet bakom från vänster: Vivan Österberg (f. Vivian Stenman), Lisbeth Antfolk (f. Lisbeth Berlin), Gunlis Eriksson (f. Gunlis Berlin), Anna-Lisa Nylund (f. Anna-Lisa Björkblom), Bengt Österberg.
Tid
18.3.1992
Media id/signum
SOU N505