Sjunde ringens årsmöte 1992

Platsbeskrivning
Övermark UF
Kontextuppgifter
Harry Sand andra från vänster, Dennis Pellfolk närmast kameran, Pia Forsström (Pia Komsi), Bengt Österberg, Johan Silver sten.
Tid
15.3.1992
Media id/signum
SOU N502