Sjätte ringens årsmöte 1992

Platsbeskrivning
Övermalax UF, Solhem
Kontextuppgifter
Kenth Storm
Tid
15.3.1992
Media id/signum
SOU N501