SÖU:s vårmöte 1992 i Koskö Årets förening 1991 Petalax UF

Platsbeskrivning
Koskö Samlingshus
Kontextuppgifter
fr.v Tom Storsved, Hans Snickars, Anna-Karin Höst, Anna-Lena Groos, Peter Bjurs
Tid
11.4.1992
Media id/signum
SOU N484