Kvinna i profil

Platsbeskrivning
SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, Vasa
Kontextuppgifter
Carina
Tid
16.4.1992
Media id/signum
SOU N426