SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe

Platsbeskrivning
Molpe UF
Kontextuppgifter
Henry Backlund Korsnäs kommuns hälsning, vice ordförande i kommunfullmäktige
Tid
7.11.1992
Media id/signum
SOU N399