SÖU:s höstmöte 1992 i Molpe

Platsbeskrivning
Molpe UF
Kontextuppgifter
Peter Bjurs t.v., Kaj Wikblom (mitten, vit skjorta), Henry Backlund och Jan-Henrik Häggdahl längst fram
Tid
7.11.1992
Media id/signum
SOU N397