Man med pokal, pidro?

Kontextuppgifter
Iskmo-Jungsund UF Gustav Back, FRIS pidromästerskap 1992
Tid
1992
Media id/signum
SOU N386